Woman walking towards the Mercy ship with her two kids Nurse sitting on a char with a kid in her arms

Mercy Ships tilbyder
gratis lægehjælp
og operationer

til mennesker,
der ikke har adgang til sundhedsydelser.

I mere end 40 år har vores givere hjulpet med at virkeliggøre denne enkle, men virkningsfulde idé. Sammen har vi gennemført mere end 100.000 operationer.

Three surgeons working Infographic over a picture of a woman carrying her baby girl on her back
mercy boat

Alle, der yder en indsats på vores hospitalsskibe, gør det gratis – både sundhedspersonalet og mandskabet. Det betyder, at vi kan sejle til nye havne og tilbyde gratis operationer og lægehjælp af høj kvalitet til mennesker, der ellers aldrig ville få adgang til den type hjælp.

Happy men carried by friends

Men vi nøjes ikke med det.

De sidste 30 år har vi samarbejdet med værtsnationerne i Afrika
for at styrke og udvikle landenes egne hospitaler og klinikker
og videreuddanne deres sygeplejersker og læger.

Thinking men at night, wearing glasses and listening to music
Contribute

Alt dette er muligt på grund af mennesker som dig.

Hvis du ser, hvad der kan udrettes. Hvis du har tiltro til vores evner til at hjælpe andre. Hvis du selv vil være med til at hjælpe.