Woman walking towards the Mercy ship with her two kids Nurse sitting on a char with a kid in her arms

Mercy Ships gir
gratis operasjoner
til folk uten tilgang til helsehjelp.

I mer enn førti år har våre givere gitt liv til denne enkle, men slagkraftige ideen. Sammen har vi gjennomført over 100.000 operasjoner. Alle ombord på skipene våre jobber gratis – både helsepersonell og annet mannskap.

Three surgeons working Infographic over a picture of a woman carrying her baby girl on her back
mercy boat

Det gjør at vi kan seile til stadig nye havner og tilby gratis operasjoner og helsetjenester av første klasse til mennesker aldri ville kunne få tilgang til slik hjelp.

Happy men carried by friends

Men vi nøyer oss ikke med det.

De siste 30 årene har vi samarbeidet med vertsnasjonene i Afrika, for styrke og utvikle nasjonenes egne helsesystemer og videreutdanne deres egne leger og sykepleiere.

Thinking men at night, wearing glasses and listening to music
Contribute

Alt dette er mulig på gunn av mennesker som deg.

Hvis du ser hva som kan utrettes, har tro på vår evne til å hjelpe og vil være med å hjelpe,